werkwijze

Van probleem naar oplossing

Kwaliteitsbewaking  

Ik ben een erkend psycholoog:

  • Ik heb een universitaire opleiding gevolgd en diverse nascholingscursussen en opleidingen gevolgd (ACT, Cognitieve gedragstherapie, EMDR, Schematherapie, Comet);
  • Ik ben in het bezit van de Basisaantekening Psychodiagnostiek (BAPD). Dit is een kwaliteitskeurmerk van het NIP;
  • Ik ben NIP-lid en werk volgens de beroepscode zoals vastgesteld door het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP).

Klachtenregeling

Ik doe mijn uiterste best om de behandeling op een goede en kwalitatieve manier te laten verlopen. Ik streef naar een duidelijke en goede communicatie. Toch kan er een keer iets misgaan, waarover je niet tevreden bent. Het beste kan je dan in eerste instantie contact met mij opnemen om die klacht te bespreken. Soms is er sprake van een misverstand of is er onvoldoende communicatie geweest. Dit kan de onvrede misschien wegnemen en ik hoor dan van je hoe ik de onvrede kan wegnemen en in de toekomst voorkomen.
Als dat geen oplossing voor je biedt, staan er twee mogelijkheden voor je open:
Je kunt een klacht indienen bij de beroepsvereniging, het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP).
Je kunt een klacht indienen bij een Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg via www.tuchtcollege-gezondheidszorg.nl

Privacy, omgaan met vertrouwelijke gegevens

Psychologen zijn gebonden aan hun beroepsgeheim, aan de beroepscode van het NIP en aan de Wet bescherming persoonsgegevens. Dit betekent dat er geen informatie over jou aan derden wordt verstrekt, zonder je voorafgaande schriftelijke toestemming. Er wordt niets overlegd als je dat niet wilt.

Van iedere behandeling wordt een dossier bijgehouden waarin alle belangrijke gegevens over de behandeling worden vastgelegd. Je mag je dossier te allen tijde inzien. Na afloop van het hulptraject wordt het dossier, als je dat wenst, volgens de wettelijke eisen voor 15 jaar bewaard. Op jouw verzoek kan het dossier ook eerder door je behandelaar worden vernietigd.

Annuleren afspraak

Als je verhinderd bent, kan een afspraak tot uiterlijk 24 uur van tevoren kosteloos afgezegd worden (per email of telefonisch). Wanneer je zonder kennisgeving wegblijft op een afspraak, kan een wegblijfvergoeding van €100,00 in rekening worden gebracht. De afspraaktijd is namelijk voor jou gereserveerd en op zo korte termijn is een leeggevallen plek niet meer in te vullen.

01

Contactformulier

U kunt een gratis telefonisch adviesgesprek aanvragen als u uw gegevens toestuurt via het contactformulier. U wordt in de regel binnen 24 uur gebeld.

02

Belafspraak

Een korte telefonische kennismaking om de eerste onduidelijkheden weg te nemen en de hulpvraag kort in beeld te brengen. Daarna plannen we binnen een week een intake in.

03

Start behandeltraject

Een intake is bedoeld om een behandelplan te kunnen opstellen waarin de afspraken en doelen staan. Na de intake starten we binnen een week de behandeling.

Gratis adviesgesprek aanvragen

Er wordt zorgvuldig met uw gegevens omgegaan en uw gegevens worden nooit zonder uw toestemming gedeeld met derden.

Maak een gratis belafspraak

Problematiek

2 + 14 =

Waarom kiest u ook

voor mij?

NIP-geregistreerd

Gratis telefonisch adviesgesprek

Universiteitspsycholoog EUR

Therapie gericht op volwassenen

Ervaring GGZ (BGGZ en SGGZ)

CGT, EMDR, Comet, ACT, SCHEMA

Tarief € 125,- voor 45 minuten

Intake € 125,- voor 45 minuten

Over mij

Soms moet je veranderen om jezelf te blijven of te worden.

Jeannette Selle
Psycholoog

Soms is loslaten krachtiger.

Van probleem naar oplossing bij PAB!