Psychologisch Adviesbureau

Het psychologisch Adviesbureau Breda, kortweg PAB, is een vrijgevestigde praktijk voor kortdurende individuele psychologische hulp, psychologisch onderzoek, (groeps)trainingen en coachingstrajecten. De hulpverlening richt zich op jongeren en jongvolwassenen waarbij de focus ligt op het functioneren op school en thuis.

Ja, ik wil een gratis adviesgesprek

Psycholoog Breda

Het psychologisch Adviesbureau Breda, kortweg PAB, is een vrijgevestigde praktijk voor kortdurende individuele psychologische hulp, psychologisch onderzoek, (groeps)trainingen en coachingstrajecten.

Psycholoog voor jongeren en hun omgeving 

De hulpverlening richt zich op volwassenen, jongvolwassenen en jeugdigen waarbij de focus ligt op het functioneren op werk, school en thuis in relatie met anderen. Centraal staat een oplossingsgerichte aanpak die op korte termijn resultaat moet laten zien zonder de kwaliteit ervan uit het oog te verliezen. Daarnaast wil ik de best mogelijke zorg bieden. Binnen de praktijk wordt dan ook gewerkt volgens de multidisciplinaire richtlijnen, waarbij je mag rekenen op een behandeling die (wetenschappelijk) bewezen effectief is.

De praktijk is gevestigd in de wijk Princenhage in Breda. Begeleiding vindt plaats in de praktijk, bij je thuis of op school. Je kunt makkelijk en snel terecht voor een intakegesprek. Afspraken vinden zowel overdag als ook in de avonduren plaats

 

Met welke klachten kan u bij ons terecht?

VPAB Breda is er voor jeugdigen en hun omgeving. Wij richten ons op behandeling en begeleiding, diagnostisch onderzoek, advisering van ouders en een trainingsaanbod voor indiviuen en scholen.

Depressiviteit

Burn-out en aanverwante aandoeningen (overspannenheid, algehele lusteloosheid, overmatig piekeren, depressie, stress, langdurige vermoeidheid, somberheid, slaapproblemen

Angst

Hulp bij onzekerheid, subassertiviteit, faalangst, negatief zelfbeeld, perfectionisme en subassertiviteit.

Jongerenregisseur

Soms loopt het niet allemaal even lekker bij een jongere of jongvolwassene. In dit kortlopend traject wordt in beeld gebracht wat de problemen zijn en wordt er getrained met praktijkoplossingen

agressie

Kamp jij met agressieproblemen en wil jij hier aan werken? Lees meer over onze agressieregulatie behandelmethode.

problemen met plannen en organiseren

Stress en spanning omdat je je leven op orde moet krijgen. Of je nu werkt, studeert of een huishouden moet runnen, een strakke ‘organisatie’ geeft rust. Plannen en organiseren kan je leren.

 

Kortdurende en oplossingsgerichte therapie in Breda

De praktijk is een kleinschalig bureau waarin primair aandacht is voor de oorzaak van de problematiek en grotendeels aandacht uitgaat naar de oplossing en de gezamenlijke aanpak.
Mijn naam is Jeannette Selle, pedagoog en psycholoog, lid van de beroepsvereniging NIP. Ik startte ooit mijn loopbaan als Neerlandicus in het speciaal voortgezet onderwijs. Later heb ik jarenlange ervaring opgedaan binnen het mbo en ondertussen beschik ik over gedegen kennis van diagnostiek, passend onderwijs en geïndiceerde zorg voor jongeren en jongvolwassenen met leer-, sociaal-emotionele en gedragsproblematiek. Daarbij begeleidde ik de jongeren, hun school en het gezin

Psychologisch Adviesbureau: gediplomeerd psycholoog Breda

Voorts ben ik geschoold door de Waag en daarmee bevoegd trainer Agressieregulatie op Maat. Door de jaren heen heb ik veel trainingen verzorgd op het gebied van stress, regelproblemen, slaapproblemen, depressie, (faal)angst, uitstelgedrag en piekeren.

Tenslotte was ik lid van de werkgroep richtlijnontwikkeling GGZ-stemmingsstoornissen jeugd en lid van de resonancegroep Stoorniswijzer MBO (Trapsgewijs: Denken vanuit onderwijsbehoeften mbo) CED-groep

Maak direct een gratis afspraak met een vakkundige psycholoog

Maak een afspraak

Veel Gestelde Vragen

Waar moet ik op letten bij het vinden van de juiste psycholoog?

Vertrouwen speelt een belangrijke rol wanneer je een psycholoog gaat zoeken. Vertrouwen is de basis wanneer je jouw probleem met de psycholoog bespreekt. Je wilt vrijuit kunnen praten en de garantie dat het gesprek ‘binnen de vier muren’ blijft. Heb je geen klik met je psycholoog dan zal je vertrouwen in de persoon ook niet groot zijn. Of stel je voor dat de psycholoog tijdens de sessie over haar eigen beslommeringen gaat vertellen, vertrouw je dan de professionaliteit van de psycholoog wel? Ook als je zorgvuldig ‘op papier’ jouw psycholoog hebt geselecteerd ervaar je de match pas in het eerste persoonlijke contact: de intake.

Wat is de doelgroep van PAB Breda?

Onze clienten zijn volwassenen, jongvolwassenen en jeugdigen en hun omgeving. De hulpverlening richt zich op behandeling en begeleiding, diagnostisch onderzoek, advisering en een trainingsaanbod voor individuen, bedrijven en scholen.

Waar moet ik op letten bij het intakegesprek?

Gevoel en intuïtie

Gevoel en intuïtie zijn veel ouder dan de gesproken taal. Vandaar dat je op je gevoel af kunt gaan. Het gevoel dat de psycholoog op dezelfde golflengte zit is belangrijk voor een vertrouwd gevoel

Overzicht behandeling en afspraken maken

Tijdens het intakegesprek merk je of de psycholoog geïnteresseerd is in de veranderingen en doelen die je wilt behalen met de therapie. Zij kan duidelijk aangeven hoe de therapie gaat helpen om je problemen op te lossen. De psycholoog is in staat om overzicht te bieden over de duur en effectiviteit van het behandeltraject. Je krijgt duidelijke uitleg wanneer de behandeling klaar is. Ook is het belangrijk dat je therapeut op tijd is en afspraken nakomt. Je wordt geholpen de hulpvraag te bewaken tijdens het gesprek en sluit aan bij voorgaande sessies. Zo wordt je begeleid bij de richting van de oplossing van je probleem.

Jij staat centraal

Jij kent jouw eigen probleem het beste en je hebt alles in je om het probleem op eigen kracht op te lossen. De psycholoog houdt je een spiegel voor en helpt je in het proces om je vragen te beantwoorden. De psycholoog vertelt je over het algemeen niet wat te doen en geeft geen ongevraagd advies. De psycholoog praat weinig of niet over zichzelf. Een goede psycholoog zal geen schuldigen aanwijzen en oordelen.

Afstand bewaren

De relatie met je therapeut draagt bij aan het succes van de therapie. Een goede psycholoog houdt zich aan de beroepscode en mag daarom geen persoonlijke of seksuele relatie aangaan met een cliënt. De relatie blijft altijd zakelijk en de psycholoog zal altijd een zekere afstand bewaren in lichamelijk contact.

Vertrouwelijkheid

Het spreekt voor zich dat de therapeut de inhoud van gesprekken vertrouwelijk behandelt. Er worden geen persoonlijke gegevens van andere cliënten gedeeld. Om het vertrouwen te sterken is het ook van belang om van tevoren te checken of de psycholoog is aangesloten bij een beroepsvereniging.

Wat is de werkwijze van het psychologisch adviesbureau Breda?

Bij aanmelding wordt een eerste gesprek gepland, het intakegesprek. In dit gesprek brengen we samen in kaart wat de klachten of problemen zijn, de geschiedenis hiervan en wat je verwachtingen zijn. Ook wordt er uitleg gegeven over de praktijk, zodat je een goed beeld heeft van de gang van zaken.
Aan het eind van het eerste gesprek of bij de start van het tweede gesprek bespreken we kort hoe de verdere aanpak eruit zal zien en of je je hierin kunt vinden. Vervolgens kan er begonnen worden met de behandeling. Gesprekken duren drie kwartier en vinden meestal eens per week of eens per twee weken plaats, afhankelijk van je behoefte en de noodzaak. Dit wordt in overleg afgesproken.

Na het eerste gesprek stel ik – indien je dit wenst – de huisarts op de hoogte. Indien nodig, kan verder overleg plaatsvinden met de huisarts of eventueel andere betrokkenen of school.

Problemen of psychische klachten staan zelden op zichzelf. Dikwijls hebben zij te maken met de situatie waarin iemand leeft. Mensen reageren op elkaar. Relaties, gezin en verdere leefomgeving vormen een systeem waarin men elkaar voortdurend beïnvloedt. Mensen komen sneller uit de problemen met een behandeling die daar aandacht voor heeft. Daarom kan het soms in een individueel traject zinvol zijn anderen uit de omgeving voor een of meer gesprekken erbij te betrekken.

Met welke behandelmethoden- en technieken kunnen wij jou bijstaan?

Psychologisch Adviesbureau Breda is sterk ik
• Kortdurend en klachtgericht behandelen van veelvoorkomende klachten en problemen
• Regisseren van problemen naar een oplossing van individuen of groepen
• Trainingen (individueel of in groepjes op bijvoorbeeld scholen)
• Advisering
• Onderzoek

Wat is het werkgebied van het Psychologisch Adviesbureau Breda?

Het Psychologisch Adviesbureau is gevestig in Breda. Maar behandelingen, coachingstrajecten en/of trainingen kunnen worden gegeven in heel Nederland. Op scholen, individueel en in groepen. Het netwerk van organisaties waar Jeannette Selle gewerk heeft ligt door heel Nederland. Van Groningen tot Maastricht en van Leiden tot Arnhem. Hiernaast heeft zij ruime ervaring steden als Rotterdam, Etten-Leur, Oosterhout, Tilburg, Roosendaal en Bergen op Zoom.

Waar kan ik meer informatie vinden over psychologen, psychische klachten en behandeling?

Op de onderstaande websites kan je hier meer informatie over vinden: 

www.psynip.nl – Nederlands Instituut van Psychologen
www.vgct.nl – Informatie over cognitieve gedragstherapie
www.trimbos.nl – Algemene informatie over psychische problemen

Zoek je een professionele psycholoog?

Ja, ik wil een gratis adviesgesprek!